บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 4,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 4,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304.8 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,970,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 424 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 8,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 988 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 360 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 9,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 536 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,650,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 9,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 420 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya