ขายที่ดิน

 • ขาย: ฿ 3,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,428,750
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 777.2 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ขาย: ฿ 3,723,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 876 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: East Pattaya , Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 5,480,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 6,890,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2508 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 9,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 7936 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 436 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 16,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 4000 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 20,965,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 4792 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 21,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 8800 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 768 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri