ขายที่ดิน

 • ขาย: ฿ 20,965,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 4792 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 3,723,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 876 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: East Pattaya , Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 5,480,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 7936 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 21,900,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 8800 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 768 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri
 • ขาย: ฿ 28,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1048 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pratumnak Hill
 • ขาย: ฿ 30,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 872 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 35,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1984 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ขาย: ฿ 79,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 24000 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East ,Pattaya,Chonburi
 • ขาย: ฿ 308,250,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 8220 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 757,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 40372 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya City
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City