บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 2,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 312 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 4,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 264 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 4,590,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 232 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 5,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 252 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 5,450,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 180 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 420 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 244 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 212 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 7,590,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 956 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ขาย: ฿ 7,600,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 480 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur
 • ขาย: ฿ 7,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 504 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Ban Amphur